Skip to content

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Selamat Datang Ke Portal Rasmi
LEMBAGA KOKO MALAYSIA

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Kongsi:

Carta Organisasi

  • Lembaga Koko Malaysia
  • Bahagian Teknologi Huluan Koko
  • Bahagian Teknologi Hiliran Koko
  • Bahagian Bioteknologi
  • Bahagian Pemindahan dan Pengembangan Teknologi
  • Bahagian Khidmat Pengurusan
  • Bahagian Pembangunan Pasaran & Ekonomi
  • Bahagian Pengawalseliaan dan Kawalan Kualiti

Skip to content