Teks Ucapan Alu-aluan Pengerusi Lembaga Pengelola LKM
 
Wed, 3 Apr 19

Teks Ucapan Perasmian KSU , Majlis Ramah Mesra KSU MPI dan Warga LKM dan Majlis APC, 1 April 2019, Pusta Bioteknologi Koko, KKIP
 
Wed, 3 Apr 19

Speech By the MPI Minister in conjunction of 'Program Sesi Libat Urus Industri Koko & Dialog', Tenera Hotel Selangor
 
Thu, 14 Feb 19

Speech by MPI Deputy Minister in conjunction of the closing ceremony of 'Bengkel Pemantapan Gerak Kerja C-Team, Ranau, 11 October 2018
 
Thu, 14 Feb 19

Speech by the Chairman of MCB in conjunction of 'Program Ideasasi Penubuhan Koperasi LKM', 11 February 2019
 
Thu, 14 Feb 19

[Prev] [Next]