koko KUALITI

Standard untuk biji koko dan produk-produk koko di dalam Industri Koko Malaysia adalah berdasarkan kepada standard yang dikeluarkan oleh Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM). Standard ini telah dikaji dan disusun oleh Jawatankuasa Teknikal Koko dan Produk-Produk Koko yang terdiri daripada wakil-wakil Kementerian dan Agensi Kerajaan, pedagang, persatuan-persatuan pengeluar dan badan-badan saintifik dan profesional. Lembaga Koko Malaysia adalah Pengerusi bagi Jawantankuasa ini.

1 MS 230 : 2007 - ICS: 67.140.30
Kaedah Persampelan Biji Koko (Semakan Pertama)
2 MS 293:2005 - ICS:67.140.30 Spesifikasi Penggredan Biji Koko Malaysia (Semakan Keempat)
3 MS 467:1993 - ICS:67.140.30 Spesifikasi Benih Koko (Theobroma cacao L.) untuk menanam (Semakan pertama)
4 MS 871:2001 - ICS 67.140.30 Spesifikasi Serbuk Koko Malaysia (Semakan Kedua)
5 MS 1118 : 2008 - ICS :67.140.30
Spesifikasi Lemak Koko Malaysia
6 MS 1119:1988 - ICS :67.140.30
Kaedah Analisis Serbuk Koko dan Lemak Koko Malaysia
7 MS 1263:1992 - ICS :67.140.30 Kaedah Persampelan Serbuk Koko Malaysia dan Lemak Koko Malaysia
8 MS 1376:2008 - ICS:67.140.30
Spesifikasi Massa Koko (Semakan Pertama)
9 MS 1383:1995 - ICS :65.020.20
Spesifikasi Bahan Klon Koko (Theobroma Cacao L.) untuk Penanaman (Semakan Pertama)
10 MS 1715:2010 - ICS 67.190 Spesifikasi Coklat dan Produk-produk Coklat (Semakan Pertama)
11 MS 1819 : 2005 Konfeksi Berperisa Coklat - Spesifikasi

Spesifikasi Penggredan Biji Koko Malaysia adalah digunapakai di dalam negara untuk semua biji koko yang hendak dieksport. Walau bagaimanapun, dua lagi spesifikasi adalah digunakan sebagai garispanduan dan rujukan kepada industri.


Standard Kualiti

  • Keperluan Asas
  • Spesifikasi
  • Biji Koko
  • Serbuk Koko
  • Lemak Koko