koko PROFIL KORPORAT

Misi

Mempastikan pertumbuhan industri koko yang sepadu dan berdayasaing melalui pembangunan penyelidikan dan pembangunan yang berinovatif.

Wawasan

Sebagai institusi ternama terhormat dan terulung bagi pembangunan industri koko yang mapan.

 

 • Untuk memaksimakan sumbangan industri koko kepada pendapatan Negara, peluang pekerjaan dan ekonomi Negara
 • Untuk meningkatkan pengeluaran biji koko
 • Untuk membangunkan Malaysia sebagai pusat pemprosesan & perdagangan koko dan produk-produk koko
 • Untuk memperkukuhkan dan mengembangkan pasaran koko Malaysia serta menembusi pasaran-pasaran baru
 • Untuk meningkatkan kualiti dan dayasaing koko Malaysia dan produk-produk koko Malaysia
 • Untuk menyediakan infrastruktur dan sokongan bagi perkembangan industri
 • Untuk menentukan agar pembangunan koko berharmoni dengan alam sekitar
 • Menjalankan dan menggalakkan penyelidikan dalam pengeluaran, pemprosesan, penstoran dan penggunaan
 • Mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti dan polisi-polisi penyelidikan
 • Mempertingkatkan kualiti
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan pasaran dan promosi
 • Mengumpul dan menyebarkan maklumat
 • Mengawalselia dan menyelaras perlaksanaan yang sempurna dalam pengeluaran, pemprosesan, penstoran, pengawalseliaan dan pemasaran koko dan produk koko
     
1
2
3
     
C : 45
M : 100
Y : 100
K : 15
C : 50
M : 0
Y : 100
K : 0
C : 100
M : 100
Y : 100
K : 100