koko PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan Lembaga Koko Malaysia

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berikut berkaitan koko:

1. Penyebaran Maklumat

 • Perkhidmatan yang berkualiti dengan menyedia dan menyebarkan maklumat-maklumat mengenai teknologi, pasaran dan perangkaan koko yang tepat, terkini dan menepati masa.
 • Menyiarkan harga harian biji koko setiap hari bekerja selewat-lewatnya jam 3pm
 • Menerbitkan Malaysian Cocoa Monitor dua kali setahun
 • Menerbitkan satu buku jurnal penyelidikan dan pembangunan koko setiap tahun

2. Penyelidikan dan Pembangunan

 • Pengeluaran dan penyebaran teknologi yang bermutu mengenai pengeluaran dan pemprosesan biji koko serta pembuatan produk-produk koko.
 • Sekurang-kurangnya satu teknologi dikomersilkan setiap tahun
 • Mengeluarkan keputusan analisis kimia berkaitan koko selewat-lewatnya 30 hari selepas sampel diterima

3. Pengembangan Pasaran Koko Malaysia

 • Program Pembangunan Pasaran yang sistematik dan efisien melalui penyertaan dalam lima eksposisi perdagangan antarabangsa bagi menjamin perkembangan pasaran koko yang berterusan.

4. Pengawalseliaan dan Kualiti

 • Pengeluaran lesen-lesen dalam tempoh 24 jam
 • Pengeluaran Sijil Kualiti dalam tempoh 30 minit bagi setiap lot (konsignmen biji koko kurang dari 1 tan) atau dalam tempoh 1 jam (konsigmen biji koko lebih dari 1 tan)

5. Pengembangan dan Pembangunan Modal Insan

 • Peningkatan kompetensi dan sumber manusia yang berterusan
 • Menjawab permohonan dan inkuiri serta menerima penyertaan kursus Asas Pembangunan Usahawan Coklat Buatan Tangan dalam tempoh 30 hari
 • Menyebarkan maklumat penanaman koko kepada lebih 8000 petani setiap tahun (melalui kursus dan perjumpaan)

6. Pembayaran Bil

 • Bayaran bil akan disiapkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen bayaran diterima

7. Aduan dan Pertanyaan Pelanggan

 • Maklumbalas disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian piagam pelanggan kami disemak dan dipaparkan seperti berikut:

  2020
 1. Pencapaian Piagam Pelanggan - Januari 2020
 2. Pencapaian Piagam Pelanggan - Februari 2020
 3. Pencapaian Piagam Pelanggan - Mac 2020
 4. Pencapaian Piagam Pelanggan - April 2020
 5. Pencapaian Piagam Pelanggan - Mei 2020
 6. Pencapaian Piagam Pelanggan - Jun 2020
 7. Pencapaian Piagam Pelanggan - Julai 2020
 8. Pencapaian Piagam Pelanggan - Ogos 2020
 9. Pencapaian Piagam Pelanggan - September 2020
 10. Pencapaian Piagam Pelanggan - Oktober 2020
 11. Pencapaian Piagam Pelanggan - November 2020
 12. Pencapaian Piagam Pelanggan - Disember 2020

  2019
 1. Pencapaian Piagam Pelanggan - Januari 2019
 2. Pencapaian Piagam Pelanggan - Februari 2019
 3. Pencapaian Piagam Pelanggan - Mac 2019
 4. Pencapaian Piagam Pelanggan - April 2019
 5. Pencapaian Piagam Pelanggan - Mei 2019
 6. Pencapaian Piagam Pelanggan - Jun 2019
 7. Pencapaian Piagam Pelanggan - Julai 2019
 8. Pencapaian Piagam Pelanggan - Ogos 2019
 9. Pencapaian Piagam Pelanggan - September 2019
 10. Pencapaian Piagam Pelanggan - Oktober 2019