MCB F1 HYFer
 
Fri, 29 Mar 19
Baja Kompaun /Compound fertilizer 25 Kg

COBRE MCB Pod Breaker
 
Wed, 29 Nov 17
Proses membelah buah dan mengasingkan biji adalah salah satu aktiviti yang memerlukan tenaga krja yang ramai dalam industri koko. Usaha telah dibuat oleh Lembaga Koko Malaysia untuk membangunkan jentera bagi menggantikan kerja-kerja manual.

[Prev] [Next]