Skip to content

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Selamat Datang Ke Portal Rasmi
LEMBAGA KOKO MALAYSIA

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Kongsi:

Perkhidmatan teras

Program Berkaitan Pekebun Kecil Koko (TOTE)

Pengenalan

Dasar Komoditi Negara (2011-2020), Kerajaan telah mengunjurkan keluasan tanaman koko akan mencapai kepada 24,000 hektar dimana 12,000 hektar kawasan tanaman koko sedia ada dan 12,000 hektar kawasan tanaman baharu. Permintaan terhadap produk berasaskan koko dijangka meningkat selaras dengan liberalisasi pasaran dan pertambahan penduduk dunia. Nilai eksport produk koko negara dijangka meningkat pada kadar 1.4 peratus setahun dan akan mencapai RM4 billion pada tahun 2020 berbanding RM3.6 billion pada tahun 2010.

Kawasan tanaman koko menunjukkan peningkatan dari 11,750 hektar pada tahun 2012 kepada 13,730 hektar dalam tahun 2013. Harga koko yang kekal di paras yang agak tinggi (RM7,500-8,500) telah menarik minat para pekebun untuk menyelenggarakan kebun dengan baik dan juga untuk menambahkan kawasan tanaman baharu. Pemberian bantuan input pertanian kepada para pekebun oleh Kerajaan melalui LKM selama beberapa tahun ini telah membantu para pekebun untuk menyelenggarakan kebun bagi memperoleh hasil yang memuaskan.

Hala Tuju Industri Koko

Majoriti pekebun koko terdiri daripada kaum bumiputera yang tinggal di kawasan pendalaman Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia (adanya segolongan kecil berhampiran bandar dan sisi pantai Barat). Mereka masih memerlukan bantuan terutamanya dari segi input pertanian seperti baja dan racun bagi meningkatkan produktiviti pokok koko milik mereka. Pekebun ini juga perlu terus digalakkan untuk mengeluarkan biji koko kering berkualiti tinggi iaitu ‘SMC 1’ untuk mendapat harga pasaran terbuka yang baik sekali berbanding dengan SMC2 dan SMC3 .

Hala tuju strategik industri koko adalah:

 • Memperkasakan R&D untuk meningkatkan produktiviti, menjana teknologi dan inovasi produk-produk bagi pembangunan kegiatan hiliran;
 • Membangunkan Malaysia sebagai Pusat Pemprosesan & Perdagangan Koko dan Produk-produk koko vis-a-vis ‘Chocolate King of Asia’; meningkatkan kualiti dan dayasaing Koko dan Produk-produk Koko Malaysia;
 • Memperkukuh dan mengembangkan pasaran koko Malaysia serta menembusi pasaran-pasaran baru; dan
 • Menyediakan infrastruktur dan sokongan bagi perkembangan industri koko agar pembangunan koko berharmoni dengan alam sekitar.

Peranan Bahagian Pemindahan Dan Pengembangan Teknologi (ToTE)

Bahagian Pemindahan dan Pengembangan Teknologi (ToTE) memainkan peranan penting dan signifikan dalam merancang, menyelaras, membangun dan melaksanakan aktiviti-aktiviti huluan seperti pembangunan tanaman koko, pemindahan teknologi, pengembangan, penyelidikan pasipitori serta pengesanan dan penilaian. Sehingga kini, Bahagian ini masih lagi menjalankan kerja-kerja merancang, menyelaras, membangun dan melaksanakan fungsi bahagian tersebut kepada pekebun-pekebun kecil koko di seluruh Malaysia melalui Program Ransangan Ekonomi di bawah Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK 10).

Bahagian Pemindahan dan Pengembanagan Teknologi, mampu merancak dan membangunkan industri koko di Malaysia melalui pelbagai program atau projek pembangunan . Program Pembangunan yang dilaksanakan sepanjang Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK 10) adalah seperti berikut:-

 • Program Tanaman Ba ha ru (TB)
 • Pemulihan Tanaman Pekebun-Pekebun Kecil (Rolling Plan) dan dikenali sebagai Program Peningkatan Produktiviti Koko (PPP) bermula tahun 2014.
 • Program Pembangunan Nurseri Anak Benih Koko (PNK )

Untuk maklumat lanjut mengenai program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak Lembaga Koko Malaysia (LKM), boleh menghubungi terus Pegawai Wilayah dan Ketua-ketua Unit seperti berikut:

Hjh. Winoryantie Sulaiman

Pegawai Wilayah Sarawak,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Kuching, Sarawak.

Tel: +6082-465926

Fax: +6082-465911

E-mail: winoryantie [at] koko.gov.my

En. Mohd Mustafa Munim Bin Motolani

Pegawai Wilayah Semenanjung Malaysia,
Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,
Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Hilir Perak.

Tel: +605-6488660 / 6488176

Fax: +605-6489151

E-mail: mohd.mustafa [at] koko.gov.my

En. Raize Shah Bin Hussain

Ketua Unit Jengka,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Jalan Jengka 23, Peti Surat 34,

28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur.

Tel: +609-4852107

Fax: +609-4852955

E-mail: raize [at] koko.gov.my

Pn. Nazmiah Binti Mohd. Duin

Ketua Unit Tenom,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Tenom,

W.D.T 120, Lot 3, Jln. Datuk Hj. Yassin,

89908 Tenom, Sabah.

Tel: +6087-735320

Fax: +6087-734192

E-mail: nazmiah [at] koko.gov.my

En. Leonardo Regino

Ketua Unit Pantai Barat Utara (PBU) / Ibu Pejabat,

Tgkt 5, Wisma SEDCO, Beg Berkunci 211,

88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088-234565

Fax: +6088-239575

E-mail: leonardo [at] koko.gov.my

En. Affenddy Ting

Ketua Unit Ranau,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Ranau,

W.D.T 76, Jalan Lingkudau,

89309 Ranau, Sabah.

Tel: +6088-876297 / 897837

Fax: +6088-876985

E-mail: kpting [at] koko.gov.my

En. Edwin Mujin

Ketua Unit Bahagian,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Batu 10, Jalan Apas,

Peti Surat 60237, 91012 Tawau, Sabah.

Tel: +6089-919317 / 915606

Fax: +6089-915646

E-mail: edwin [at] koko.gov.my

Powered By EmbedPress

PROGRAM PEMBANGUNAN NURSERI ANAK BENIH KOKO (PNK)

Program Pembangunan Nurseri Anak Benih Koko (PNK) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil komoditi koko dibawah Program Pembangunan Tanaman Koko Baru Di Sektor Pekebun Kecil Koko. Komponen utama Tabung bantuan ini adalah Projek meningkatkan keluasan tanaman baru koko. Manakala komponen kedua ialah Projek pengeluaran anak benih koko oleh Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (R, D & I) LKM, Unit One-Stop Center dan usahawan-usahawan tani koko.

Program pembangunan bahan tanaman (nurseri) koko ini adalah sebagai tongak penyokong kepada peningkatan keluasan tanaman baru koko Malaysia. Bagi mempercepatkan pelaksanaan program ini, LKM akan melaksanakan pembangunan melalui pendekatan berikut;

 • Membangunkan dan membekalkan bahan tanaman seperti anak benih koko biasa, anak benih koko bercantum dan kayu mata tunas melalui usahawan tani koko, pembangunan pusat-pusat R&D&I dan Unit One-Stop Center LKM.
 • Membangunkan dan membekalkan bahan tanaman seperti anak benih koko biasa dan anak benih koko bercantum melalui usahawan tani koko. Program ini akan menggunakan peruntukan tanaman baru koko.
 • Membangunkan usahawan dan budaya keusahawanan di kalangan kelompok tani, persatuan dan koperasi.
 • Membangunkan infrastruktur dan kemahiran untuk meningkatkan kualiti.
 • Membantu Pengupayaan sara hidup pekebun kecil koko yang terjejas sementara semasa program pembangunan berlaku sehingga tanaman koko mengeluarkan hasil.

Untuk maklumat lanjut mengenai program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak Lembaga Koko Malaysia (LKM), boleh menghubungi terus Pegawai Wilayah dan Ketua-ketua Unit seperti berikut:

Hjh. Winoryantie Sulaiman

Pegawai Wilayah Sarawak,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Kuching, Sarawak.

Tel: +6082-465926

Fax: +6082-465911

E-mail: winoryantie@koko.gov.my

En. Mohd Mustafa Munim Bin Motolani

Pegawai Wilayah Semenanjung Malaysia,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Hilir Perak.

Tel: +605-6488660 / 6488176

Fax: +605-6489151

E-mail: mohd.mustafa@koko.gov.my

En. Raize Shah Bin Hussain

Ketua Unit Jengka,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Jalan Jengka 23, Peti Surat 34,

28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur.

Tel: +609-4852107

Fax: +609-4852955

E-mail: raize@koko.gov.my

Pn. Nazmiah Binti Mohd. Duin

Ketua Unit Tenom,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Tenom,

W.D.T 120, Lot 3, Jln. Datuk Hj. Yassin,

89908 Tenom, Sabah.

Tel: +6087-735320

Fax: +6087-734192

E-mail: nazmiah@koko.gov.my

En. Leonardo Regino

Ketua Unit Pantai Barat Utara (PBU) / Ibu Pejabat,

Tgkt 5, Wisma SEDCO, Beg Berkunci 211,

88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088-234565

Fax: +6088-239575

E-mail: leonardo@koko.gov.my

En. Affenddy Ting

Ketua Unit Ranau,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Ranau,

W.D.T 76, Jalan Lingkudau,

89309 Ranau, Sabah.

Tel: +6088-876297 / 897837

Fax: +6088-876985

E-mail: kpting@koko.gov.my

En. Edwin Mujin

Ketua Unit Bahagian,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Batu 10, Jalan Apas,

Peti Surat 60237, 91012 Tawau, Sabah.

Tel: +6089-919317 / 915606

Fax: +6089-915646

E-mail: edwin@koko.gov.my

PEMULIHAN TANAH PEKEBUN-PEKEBUN KECIL (ROLLING PLAN) / PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITI KOKO (PPP)

Projek Pemulihan Tanah Pekebun-Pekebun Kecil dan (atau) Projek Peningkatan Produktiviti Koko merupakan projek sedia ada khusus kepada petani terpilih yang berpotensi untuk menyumbang kepada peningkatan produktiviti koko.

Projek yang dinyatakan tersebut dijangka dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti biji koko kering tempatan dan sekaligus akan menampung keperluan pengisaran biji koko kering tempatan dengan peningkatan 20% setiap tahun.

Pelaksanaan Program Pemulihan Tanah Pekebun-Pekebun Koko dan Peningkatan Produktiviti Koko ini memberi penekanan khusus terhadap input pertanian seperti baja yang mempunyai spesifikasi nilai nutrien Kalium yang tinggi. Selain penekanan terhadap nutrien baja, peruntukan juga dibelanjakan bagi membeli input dan peralatan pertanian sebagai insentif galakan kepada petani disamping membantu pekebun kecil mengurangkan kos penyelenggaraan dan pengurusan tanaman koko yang menjangkau pengeluaran hasil. Perkara ini penting bagi menjamin setiap pengeluaran buah koko yang akan menghasilkan biji koko kering berkualiti.

Disamping itu, bagi memastikan proses pemindahan teknologi dikalangan petani berterusan, aktiviti pengukuhan kelompok akan terus dijalankan dan ditingkatkan. Melalui pendekatan berkelompok, aktiviti khidmat nasihat yang berterusan akan dilakukan disamping memindahkan teknologi dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kesesuaian setempat.

Objektif Projek

Objektif-objektif utama projek ini adalah:

 • Menggalakkan petani untuk terus menyelenggara dan melibatkan diri dalam penanaman koko dengan mengamalkan Amalan Pertanian Baik sehingga dapat mencapai tahap optimum pengeluaran hasil.
 • Mengekalkan keluasan tanaman koko yang telah dibangunkan oleh LKM dalam Projek RMK yang terdahulu agar dapat menampung pengeluaran biji koko kering negara.
 • Meningkatkan produktiviti pengeluaran biji koko kering yang berkualiti di kalangan peserta program sekaligus meningkatkan pengeluaran biji koko kering negara.
 • Memindahkan teknologi kepada kumpulan sasaran.
 • Mengukuhkan sistem kelompok tanaman koko.

Komponen Projek

KomponenPelaksanaan projek ini adalah dengan :-

 • Mengekalkan penyertaan peserta program tanaman koko RMK9 dan RMK10 dengan menggalakkan petani untuk terus mencantum pokok koko hybrid dan melibatkan diri dalam penanaman koko dengan mengamalkan Amalan Pertanian Baik sehingga dapat mecapai tahap optimum pengeluaran hasil purata 1.50 + tan/ha pada tahun 2020.
 • Memindahkan teknologi yang diperlukan dari semasa ke semasa supaya petani lebih faham untuk mempraktikkan teknologi yang sesuai dan mengikut keperluan. Aktiviti pemindahan teknologi ini dijalankan melalui pelaksanaan kursus lanjutan, kursus insitu, pameran, taklimat, persidangan, penerbitan dll.

Kompenen-Kompenen Yang Ditawarkan oleh LKM.

 • Insentif Tanaman
 • Aktiviti Cantuman
 • Kursus dan Aktiviti Pemindahan dan Pengembangan Teknologi

(RUJUK LAMPIRAN GAMBAR)

Untuk maklumat lanjut mengenai program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak Lembaga Koko Malaysia (LKM), boleh menghubungi terus Pegawai Wilayah dan Ketua-ketua Unit seperti berikut:

Hjh. Winoryantie Sulaiman

Pegawai Wilayah Sarawak,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Kuching, Sarawak.

Tel: +6082-465926

Fax: +6082-465911

E-mail: winoryantie@koko.gov.my

En. Mohd Mustafa Munim Bin Motolani

Pegawai Wilayah Semenanjung Malaysia,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Hilir Perak.

Tel: +605-6488660 / 6488176

Fax: +605-6489151

E-mail: mohd.mustafa@koko.gov.my

En. Raize Shah Bin Hussain

Ketua Unit Jengka,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Jalan Jengka 23, Peti Surat 34,

28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur.

Tel: +609-4852107

Fax: +609-4852955

E-mail: raize@koko.gov.my

Pn. Nazmiah Binti Mohd. Duin

Ketua Unit Tenom,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Tenom,

W.D.T 120, Lot 3, Jln. Datuk Hj. Yassin,

89908 Tenom, Sabah.

Tel: +6087-735320

Fax: +6087-734192

E-mail: nazmiah@koko.gov.my

En. Leonardo Regino

Ketua Unit Pantai Barat Utara (PBU) / Ibu Pejabat,

Tgkt 5, Wisma SEDCO, Beg Berkunci 211,

88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088-234565

Fax: +6088-239575

E-mail: leonardo@koko.gov.my

En. Affenddy Ting

Ketua Unit Ranau,

Lembaga Koko Malaysia, Unit Ranau,

W.D.T 76, Jalan Lingkudau,

89309 Ranau, Sabah.

Tel: +6088-876297 / 897837

Fax: +6088-876985

E-mail: kpting@koko.gov.my

En. Edwin Mujin

Ketua Unit Bahagian,

Bhg. Pemindahan dan Pengembangan Teknologi,

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko,

Batu 10, Jalan Apas,

Peti Surat 60237, 91012 Tawau, Sabah.

Tel: +6089-919317 / 915606

Fax: +6089-915646

E-mail: edwin@koko.gov.my

baja organik daripada kulit koko

Skip to content