Skip to content

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Selamat Datang Ke Portal Rasmi
LEMBAGA KOKO MALAYSIA

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Kongsi:

Pengurusan

Kumpulan Pengurusan Kanan LKM terdiri daripada senarai berikut:-

Ketua Pengarah

YBhg. Datuk Dr. Ramle Bin Hj. Kasin
Ph.D (Pendidikan Lanjutan), Universiti Putra Malaysia (UPM), 2012
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (UiTM)
Sarjana Muda Perniagaan Pertanian (UPM)
Diploma Pertanian (UPM, Dinaikkan pangkat selepas 1 tahun Sarjana Muda Perniagaan Pertanian)

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan)

Dr. Ahmad Kamil Bin Hj. Mohd. Jaaffar
Ph.D Sains Patologi Tumbuhan (Kawalan Biologi), Washington State University, Amerika Syarikat, 2012
Sarjana Sains Patologi Tumbuhan, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2005
Sarjana Muda Sains Pertanian, Universiti Pertanian Malaysia (UPM), 1995
Diploma Pertanian, Universiti Pertanian Malaysia (UPM), 1987

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

Maznah Binti Abdul
Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan, Hawaii Pacific University, Hawaii, Amerika Syarikat, 1991
Diploma dalam Pengaturcaraan Komputer/Perakaunan, Kolej Perniagaan Hawaii, Honolulu Hawaii, Amerika Syarikat, 1987

Pengarah Teknologi Huluan Koko

Shari Fuddin Bin Sha'ari
Ijazah Sarjana Sains Pertanian (UPM), 2008
Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (UPM), 1995

Pengarah Teknologi Hiliran Koko

Suzannah Binti Sharif
Ijazah Sarjana Sains (Sains Makanan), Pennsylvania State University, Pennsylvania USA, 1997
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1989

Pengarah Bioteknologi

Dr. Albert Ling Sheng Chang
Ph.D (Matematik Dengan Ekonomi), Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2019
Ijazah Sarjana Sains (Statistik Kawalan Mutu), Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2002
Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Dengan Ekonomi), Universiti Malaysia Sabah (UMS), 1999

Pengarah Pemindahan Teknologi dan Pengembangan

Abdul Karim Bin Che Hamid
Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (UUM), 2012
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian, Open University Malaysia (OUM), 2009
Diploma Pentadbiran Awam (UiTM), 1991

Pengarah Pembangunan Pasaran & Ekonomi

Theodora Sebastian
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dalam Pemasaran Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 2002
Diploma Pengajian Perniagaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 1997

Pengarah Pengawalseliaan dan Kawalan Kualiti

Shahrir Azmie Bin Saidon @ Abdul Majid
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perakaunan & Kewangan, University of East London,1999

Pengarah Khidmat Pengurusan

Rashid Bin Remat
Sarjana Pengurusan Awam, Universiti Utara Malaysia (UUM), 2023
Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (UiTM), 2016
Diploma Pentadbiran Awam (UiTM), 2008

Skip to content