Skip to content

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Selamat Datang Ke Portal Rasmi
LEMBAGA KOKO MALAYSIA

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi

 • Objektif
 • Fungsi
 • Undang-undang
 • Logo

Kongsi:

Profil Korporat

Misi

Mempastikan pertumbuhan industri koko yang sepadu dan berdayasaing melalui pembangunan penyelidikan dan pembangunan yang berinovatif.

Wawasan

Sebagai institusi ternama terhormat dan terulung bagi pembangunan industri koko yang mapan.

Objektif

Lembaga koko Malaysia

 • Untuk memaksimakan sumbangan industri koko kepada pendapatan Negara, peluang pekerjaan dan ekonomi Negara
 • Untuk meningkatkan pengeluaran biji koko
 • Untuk membangunkan Malaysia sebagai pusat pemprosesan & perdagangan koko dan produk-produk koko
 • Untuk memperkukuhkan dan mengembangkan pasaran koko Malaysia serta menembusi pasaran-pasaran baru
 • Untuk meningkatkan kualiti dan dayasaing koko Malaysia dan produk-produk koko Malaysia
 • Untuk menyediakan infrastruktur dan sokongan bagi perkembangan industri
 • Untuk menentukan agar pembangunan koko berharmoni dengan alam sekitar

Kongsi:

Profil Korporat

Misi

Mempastikan pertumbuhan industri koko yang sepadu dan berdayasaing melalui pembangunan penyelidikan dan pembangunan yang berinovatif.

Wawasan

Sebagai institusi ternama terhormat dan terulung bagi pembangunan industri koko yang mapan.

Fungsi

Lembaga Koko Malaysia

 • Menjalankan dan menggalakkan penyelidikan dalam pengeluaran, pemprosesan, penyimpanan dan penggunaan
 • Mengawal dan menyelaras aktiviti dan dasar penyelidikan
 • Meningkatkan kualiti
 • Menyelaras aktiviti pembangunan dan promosi pasaran
 • Mengumpul dan menyebarkan maklumat
 • Mengawalselia dan menyelaras perlaksanaan yang sempurna dalam pengeluaran, pemprosesan, penstoran, pengawalseliaan dan pemasaran koko dan produk koko

Kongsi:

Profil korporat

Misi

Mempastikan pertumbuhan industri koko yang sepadu dan berdayasaing melalui pembangunan penyelidikan dan pembangunan yang berinovatif.

Wawasan

Sebagai institusi ternama terhormat dan terulung bagi pembangunan industri koko yang mapan.

Undang-undang

Kongsi:

Profil Korporat

Misi

Mempastikan pertumbuhan industri koko yang sepadu dan berdayasaing melalui pembangunan penyelidikan dan pembangunan yang berinovatif.

Wawasan

Sebagai institusi ternama terhormat dan terulung bagi pembangunan industri koko yang mapan.

Logo

LEMBAGA KOKO MALAYSIA

logo LKM

C : 45
M : 100
Y : 100
K : 15

C : 50
M : 0
Y : 100
K : 0

C : 100
M : 100
Y : 100
K : 100

Skip to content